Blog

PIERNICZKI Z MIODEM (BEZ CUKRU)

PIERNICZKIMIODEM (BEZ CUKRU)

Nie ma Świąt bez pier­nicz­ków, bynaj­mniej u mnie. Uwiel­biam zapach tych pieczo­nych ciaste­czek – to między innymi one „robią” świą­teczną atmos­ferę. Oto przepis: SKŁADNIKI: 1kg mąki pszen­nej typ 750 3 jaja 500g miodu pół szklanki mleka (może być…

czytaj dalej
OWSIANKA ZIMOWA

OWSIANKA ZIMOWA

Owsiankę można przy­go­to­wać na różne sposoby i z różnymi dodat­kami. Dziś przed­sta­wiam Wam przepis na jej zimową wersję. Z tego względu, że uwiel­biam połą­cze­nie śliwki i cyna­monu, nie mogłam sobie odmówić tych dodat­ków (o tej porze roku → śliwki…

czytaj dalej
Bób z pietruszką

Bób z pietruszką

Uwiel­biam okres lata, nie tylko ze względu na słońce, piękną roślin­ność i cudny śpiew ptaków, ale również z powodu pysz­nych, lekkich dań. W tym właśnie czasie pojawia się sezon na moje ulubione warzywa i owoce. Bób jest jednym z nich. Z punktu…

czytaj dalej
Żołądek – najkwaśniejsze miejsce w organizmie

Żołądek – najkwaśniejsze miejsce w organizmie

Każdy z nas miał w szkole lekcję biolo­gii. Wiemy, że orga­nizm ludzki zbudo­wany jest z komórek, tkanek, narzą­dów i układów. Żołądek jest narzą­dem układu pokar­mo­wego. Znaj­duje się między prze­ły­kiem a jelitem cienkim. Jest elastycz­nym workiem, który…

czytaj dalej
BULION WARZYWNY, czyli podstawowy produkt w kuchni

BULION WARZYWNY, czyli podstawowy produkt w kuchni

Bulion jest niezbęd­nym produk­tem w mojej kuchni. Dodaję go do zup, wszel­kiego rodzaju zapie­ka­nek, kasz, risotto czy sosów. Nigdy nie stosuję kupnych bulio­nów w proszku czy kostce. Dlaczego? Po pierw­sze ich skład mnie nie prze­ko­nuje – warzyw w nich jest od 1 !!! do 9%…

czytaj dalej
Rozgrzewająca zupa dyniowa

Rozgrzewająca zupa dyniowa

Paździer­nik to miesiąc dyni. Nie bez przy­czyny warzywo to pojawia się na jesień. Jest bogac­twem skład­ni­ków odżyw­czych wspie­ra­ją­cych odpor­ność. Zawiera silny prze­ciw­u­tle­niacz: beta-karoten, który  chroni nasze komórki przed uszko­dze­niem oraz…

czytaj dalej
Przepis — Orzeźwiająca Truskawka

Przepis — Orzeźwiająca Truskawka

Koktajl ten to jeden z moich ulubio­nych. Połą­cze­nie truskawki i mięty to dla mnie duet idealny. Polecam spró­bo­wać, może też polu­bi­cie ��. Koktajl jest bezna­bia­łowy. Olej lniany można zastą­pić łyżką nasion chia – wówczas może stano­wić posiłek.…

czytaj dalej
PRZEPIS: Szparagi

PRZEPIS: Szparagi

Szpa­ragi w najprost­szej postaci. Sezon na szpa­ragi trwa. Dziś podaję przepis na ich zieloną odmianę. Zielone szpa­ragi są źródłem kwasu folio­wego, wita­miny C, E i beta-karo­tenu. Zawie­rają potas, wapń i fosfor oraz gluta­tion – wspie­ra­jący pracę…

czytaj dalej

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo