Rozszerzanie diety niemowlęcia

Rozszerzanie diety niemowlęcia

Blog Rozszerzanie diety niemowlęcia Dzisiaj przy­bliżę Wam zasady żywie­niowe dla dziecka od 0 do 12 miesiąca życia. Według Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) i Amery­kań­skiej Akade­mii Pedia­trii (AAP) niemow­lęta powinny być karmione wyłącz­nie...
CUKIER I SŁODYCZE – DLACZEGO SĄ NIEZDROWE?

CUKIER I SŁODYCZE – DLACZEGONIEZDROWE?

Blog CUKIER I SŁODYCZE – DLACZEGO SĄ NIEZDROWE? W dzisiej­szych czasach produkty spożyw­cze mają szeroki asor­ty­ment i są łatwo dostępne. Skle­powe półki wypeł­nione są po brzegi. Mamy dzie­siątki firm, które konku­rują ze sobą i każda z nich kusi...
JOGURT — JAKI WYBRAĆ?

JOGURTJAKI WYBRAĆ?

Blog JOGURT — JAKI WYBRAĆ? Jogurt należy do produk­tów mlecz­nych fermen­to­wa­nych. Powstaje podczas kilku­go­dzin­nej fermen­ta­cji mleka (uprzed­nio podgrza­nego do 90°C i schło­dzo­nego do 47°C) z dodat­kiem zakwasu jogur­to­wego. Zakwas jogur­towy...
BŁONNIK POKARMOWY — DO CZEGO JEST NAM POTRZEBNY?

BŁONNIK POKARMOWYDO CZEGO JEST NAM POTRZEBNY?

Blog BŁONNIK POKARMOWY — DO CZEGO JEST NAM POTRZEBNY? Błonnik pokar­mowy to rodzaj włókna roślin­nego, który jest oporny na dzia­ła­nie enzymów w naszym orga­ni­zmie i nie jest wchła­niany w prze­wo­dzie pokar­mo­wym. Pomimo tych cech, jest cennym...
NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI

Blog NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI Problem otyło­ści i nadwagi u dzieci i młodzieży z roku na rok jest bardziej widoczny zarówno w Polsce jak i na świecie. Według Świa­to­wej Orga­ni­za­cji...