ORZEŹWIAJĄCY NAPÓJ JABŁKOWY

ORZEŹWIAJĄCY NAPÓJ JABŁKOWY

Blog ORZEŹWIAJĄCY NAPÓJ JABŁKOWY Nade­szły kolejne upały. W takie ciepłe dni należy zadbać o dobre nawod­nie­nie orga­ni­zmu. Oczy­wi­ście woda mine­ralna jest tu najważ­niej­sza. Pamię­tać trzeba o tym, by dostar­czyć ok. 2,5l płynów dziennie.Dziś...
JOGURT — JAKI WYBRAĆ?

JOGURTJAKI WYBRAĆ?

Blog JOGURT — JAKI WYBRAĆ? Jogurt należy do produk­tów mlecz­nych fermen­to­wa­nych. Powstaje podczas kilku­go­dzin­nej fermen­ta­cji mleka (uprzed­nio podgrza­nego do 90°C i schło­dzo­nego do 47°C) z dodat­kiem zakwasu jogur­to­wego. Zakwas jogur­towy...