Blog

PRZEPIS: Szparagi

utwo­rzone przez | Maj 20, 2020 | Prze­pisy | 0 komen­ta­rzy

Szpa­ragi w najprost­szej postaci.

Sezon na szpa­ragi trwa. Dziś podaję przepis na ich zieloną odmianę.

Zielone szpa­ragi są źródłem kwasu folio­wego, wita­miny C, E i beta-karo­tenu. Zawie­rają potas, wapń i fosfor oraz gluta­tion – wspie­ra­jący pracę wątroby i wzmac­nia­jący układ odpor­no­ściowy. Do tego są nisko­ka­lo­ryczne (100g to tylko 22kcal).

Najle­piej smakują z odro­biną oliwy i czosnku – tak przy­go­to­wane mogą być kolacją lub dodat­kiem do obiadu. Spró­buj­cie, polecam.

Skład­niki:

  • 4 szpa­ragi zielone
  • 1 łyżka parmezanu
  • 1 ząbek czosnku
  • 2 łyżki  oliwy z oliwek
  • 1 łyżka spra­żo­nych nasion słonecznika

Sposób przy­go­to­wa­nia

Szpa­ragi umyć, obrać same końcówki. Na patelni rozgrzać oliwę, dodać pokro­jony czosnek i szpa­ragi. Dusić pod przy­kry­ciem ok. 7 minut, od czasu do czasu obra­ca­jąc na drugą stronę. Szpa­ragi powinny być aldente. Prze­ło­żyć na talerz, posypać startym parme­za­nem i spra­żo­nymi nasio­nami słonecz­nika. Smacznego.

Porcja to 310 kcal i ok. 4 g błonnika

 

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating