Blog

PRZEPIS: Galaretka z winogronami

utwo­rzone przez | Maj 20, 2020 | Prze­pisy | 0 komen­ta­rzy

Prosty i smaczny podwie­czo­rek dla dzieci i dla dorosłych.

SKŁADNIKI:

  • 2/3 szklanki malin mrożo­nych lub świeżych
  • 1 łyżka żelatyny
  • 1 garść słod­kich wino­gron (ok.70g)
  • 1 łyżkę prażo­nych nasion słonecznika
  • 3/4 szklanki wody
  • 1 łyżeczka cukru

PRZYGOTOWANIE:

Maliny prze­ło­żyć do małego garnka, dodać łyżeczkę cukru i wodę. Wszystko gotować ok. 5 minut. Następ­nie w kubeczku rozpu­ścić żela­tynę — w trzech łyżkach gorącej wody. Dodać do ugoto­wa­nego kompotu i wszystko dokład­nie wymie­szać. Odsta­wić i nie gotować!

Pocze­kać aż ostygnie.

Przelać gala­retkę do sala­terki i wstawić do lodówki na ok. 4h lub całą noc.

Wino­grona umyć, prze­kroić na pół, jeśli mają pestki to je wycią­gnąć. Ułożyć na gala­retce i posypać prażo­nymi nasio­nami słonecz­nika. Smacznego.

Porcja gala­retki to 210kcal i 9g błonnika

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating