Blog

POMYSŁ NA OBIAD: Łosoś z piekarnika

utwo­rzone przez | Maj 20, 2020 | Prze­pisy | 0 komen­ta­rzy

Ryby należą do produk­tów, których sezon trwa cały rok. Można je przy­go­to­wy­wać na różne sposoby. Są cenne głównie ze względu na zawar­tość niezbęd­nych kwasów tłusz­czo­wych n‑3. Nasz orga­nizm nie potrafi ich sam wypro­du­ko­wać i dlatego powin­ni­śmy dostar­czać je z pożywieniem.

Dzisiaj propo­nuję Wam łososia z piekar­nika. Gdy zrobi się cieplej w ten sam sposób można go upiec na grillu.

Skład­niki:

  • 150g łososia
  • 1 ząbek czosnku
  • 1 łyżeczka oleju rzepakowego
  • 1 łyżka posie­ka­nej natki pietruszki
  • Przy­prawy: sól, pieprz, sok z cytryny

Sposób przy­go­to­wa­nia:

Łososia umyć, ułożyć na papie­rze do piecze­nia lub folii alumi­nio­wej (wysma­ro­wa­nej łyżeczką oleju). Następ­nie rybę posypać solą, pieprzem i natką pietruszki. Szczel­nie zawinąć. Piec w piekar­niku przez 25 minut w tempe­ra­tu­rze 190st.C. Wyłożyć na talerz, skropić cytryną. Smacznego.

Porcja łososia to 360kcal

Porcja łososia z ziem­nia­kami i sałatką to 530kcal

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating