Blog

BULION WARZYWNY, czyli podstawowy produkt w kuchni

utwo­rzone przez | Paź 20, 2020 | Prze­pisy | 0 komen­ta­rzy

Bulion jest niezbęd­nym produk­tem w mojej kuchni. Dodaję go do zup, wszel­kiego rodzaju zapie­ka­nek, kasz, risotto czy sosów.

Nigdy nie stosuję kupnych bulio­nów w proszku czy kostce. Dlaczego?

  • Po pierw­sze ich skład mnie nie prze­ko­nuje – warzyw w nich jest od 1 !!! do 9% !!!, poza tym dodatki takie jak:  skrobia, cukier, syrop, olej palmowy (i to w dużej ilości, bo stanowi średnio 40% produktu!), wzmac­nia­cze smaku i dodat­kowe, niepo­trzebne aromaty.
  • Po drugie po prostu mi nie smakują – wg mnie psują potrawę ☹

Zdrowy, aroma­tyczny i smaczny bulion, można łatwo zrobić samemu. To najprost­szy produkt do przy­go­to­wa­nia. Robi się prak­tycz­nie sam. Potrze­bu­jemy tylko wodę, włosz­czy­znę i przy­prawy (liść laurowy, ziele angiel­skie, suszone grzyby). Można dodać również inne warzywa, np. liść kapusty czy seler naciowy – wówczas otrzy­mamy wzbo­ga­cony o te produkty aromat..

Ja gotuję bulion raz na jakiś czas, prze­le­wam go do słoików i zamra­żam. Gdy jest potrzebny – mam go zawsze pod ręką.

Przepis podsta­wowy

SKŁADNIKI:

  • 3 marchewki
  • 2 korze­nie pietruszki
  • liście pora
  • 1 mały seler lub pół dużego
  • pół cebuli
  • sól
  • przy­prawy: kilka ziaren ziela angiel­skiego, kulek pieprzu, liści lauro­wych i grzyb­ków suszonych
  • opcjo­nal­nie: liść kapusty, seler naciowy, czosnek, lubczyk…

PRZYGOTOWANIE:

Warzywa obrać, umyć i prze­kroić na pół. Prze­ło­żyć do garnka, zalać wodą (tak, by lekko zakry­wała warzywa), dodać wszyst­kie przy­prawy i sól. Gotować. Najle­piej na małym ogniu i jak najdłu­żej – ok. 2–3h. Następ­nie warzywa odce­dzić – można je wyko­rzy­stać do sałatki lub kotletów…

Ostu­dzony wywar popor­cjo­wać i zamro­zić. I gotowe!

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating