Blog

PIERNICZKIMIODEM (BEZ CUKRU)

utwo­rzone przez | Gru 15, 2021 | Prze­pisy, Zdrowie ma smak | 0 komen­ta­rzy

Nie ma Świąt bez pier­nicz­ków, bynaj­mniej u mnie. Uwiel­biam zapach tych pieczo­nych ciaste­czek – to między innymi one „robią” świą­teczną atmosferę.

Oto przepis:

SKŁADNIKI:

  • 1kg mąki pszen­nej typ 750
  • 3 jaja
  • 500g miodu
  • pół szklanki mleka (może być napój roślinny)
  • 40g przy­prawy do piernika
  • kostka masła (250g)
  • płaska łyżeczka sody oczyszczonej
  • szczypta soli himalajskiej

PRZYGOTOWANIE:

Miód i masło podgrzać w garnku, uważa­jąc, aby się nie przy­pa­liły. Dopro­wa­dzić do wrzenia. Odsta­wić i wystudzić.

Do chłod­nej masy dodać prze­sianą mąkę, jajka, sól i przy­prawę do pier­nika. Sodę oczysz­czoną rozpu­ścić w mleku i dolać do ciasta.

Masę prze­ło­żyć do szkla­nego lub kamien­nego naczy­nia, przy­kryć ście­reczką i odsta­wić w chłodne miejsce na całą noc.

Następ­nego dnia ciasto wyłożyć na stol­nicę opró­szoną mąką i staran­nie zagnieść.

Rozwał­ko­wać na równy placek i wykra­wać pierniczki.

Pier­niczki piec w tempe­ra­tu­rze  180 stopni (góra i dół), przez około 10–15 minut (do zarumienienia).

Wystu­dzone pier­niczki lukro­wać lub polać rozto­pioną czeko­ladą. Można ozdobić bakaliami.

Smacz­nego😊.

Porcja zawiera: 554kcal i 2 g błonnika

(Jedna porcja to 4 pier­niki bez dekoracji.)

Subscribe
Powia­dom o 
guest
0 komentarzy 
Inline Feedbacks
View all comments

mgr inż. Marzena Wilk

Doradca Żywie­niowy

Mam na imię Marzena. 🙂
Witam Cię bardzo serdecz­nie na moim blogu o doradz­twie żywie­nio­wym, ukła­da­niu diet i moty­wo­wa­niu do zmiany.

Stajesz codziennie przed podobnymi wyborami?

Pomogę Ci zrezy­gno­wać z “cięż­kiego” i niezdro­wego żywie­nia, w zamian otrzy­masz smaczny, znacz­nie zdrow­szy i przy­go­to­wany specjal­nie na Twoje potrzeby plan żywienia.

Zare­zer­wuj wizytę w gabi­ne­cie tele­fo­nicz­nie lub zamów dietę on-line.

Co otrzy­masz korzy­sta­jąc z moich usług i zama­wia­jąc indy­wi­du­alny plan żywienia?

Indywidualne podejście

Przed ułoże­niem planu diety, prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, wyko­nuję odpo­wied­nie pomiary ciała i uwzględ­niam wyniki badań.

spersonalizowany plan żywienia

Otrzy­masz plan żywie­nia, który uwzględ­nia Twoje prefe­ren­cje smakowe, nawyki żywie­niowe oraz potrzeby Twojego ciała.

Widoczne efekty

Dieta uwzględ­nia zmianę stop­niową, której efekty odczu­jesz i zoba­czysz każdego kolej­nego dnia. Twoje ciało będzie wyglą­dać zdrowo, a ty poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

 

Motywację do działania

Odzy­skasz dobre samo­po­czu­cie, lepszą koncen­tra­cję i pamięć, popra­wisz wygląd swojej sylwetki. Życie stanie się lepsze:)

Firma ZDROWIE MA SMAK najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Copy­ri­ght © ZDROWIE MA SMAK 2021

Projekt i wyko­na­nie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo

0 0 votes
Article Rating